ସଜାଗ ହୁଅରେ ଆଜି

କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା । କଳ୍ପନାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ସେ ସ୍ଵର୍ଗର ପାରିଜାତକୁ ତୋଳି ପାରନ୍ତି, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ଆଉ ଦୂର ଦିଗବଳୟକୁ  ବି ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ।  ଆଉ ଜଣେ ବାସ୍ତବ ସ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ସେ ସମାଜର ଗତିପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଏହି କବିତାରେ କବି ସମାଜକୁ ସଜାଗ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆହ୍ଵାନ ।

No comments:

Post a Comment

Please can you let me know if you have any inputs, comments, and concern? I look forward to hearing from you.

Instagram Live