ଏକ ବିରଳ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ


ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ଵାସ ଆଗରେ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ବି ହାର ମାନିଥାଏ ଏହାର ଜ୍ଵଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ ସନ୍ନିକଟ ମକି ମସଜିଦ । ଯେଉଁ ଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜା ଖୋଲିବା ଅବସରରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରବି ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ । ଆମ ଭାରତର ଏହି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବିଶ୍ଵ ଭାତୃତ୍ଵର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଈଦ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ମକି ମସଜିଦରେ ରୋଜା ଖୋଲା ହେବା ସମୟରେ ଏକ ପାଖେ ପବିତ୍ର କୋରାନରୁ ଆୟାତସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବେଦ ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଓ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ । ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେ କେହି ଶୁଣିବ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଜମି ଆସିବ ଭକ୍ତିର ଲୁହ ଧାର। ସମଗ୍ର ଶରୀର ଆଉ ହୃଦୟରେ ଖେଳିଯିବ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ । ନିକଟରେ ମକି ମସଜିଦର ଶେଷ ରୋଜା ପାଳନ ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭକ୍ତ ଏବଂ ମୌଲାନା, ପଣ୍ଡିତ ଓ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଏହି ରୋଜା ପାଳନ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମକି ମସଜିଦର ଏହି ରୋଜା ପାଳନ ପର୍ବ ଖୁବ ଆମୋଦ ଦାୟକ, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାଇଚାରାର ଡୋରରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା । ମନେହେଉଥିଲା ଇଶ୍ଵର ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ । ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଶ୍ଵଭାତୃତ୍ଵର ଏହି ବିରଳ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ।

No comments:

Post a Comment

Please can you let me know if you have any inputs, comments, and concern? I look forward to hearing from you.

Instagram Live