ମୋ ଗାଁ ର ଶୋଭା

ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ମୋ ଗାଆଁ ନଈ
ସତେକି ଜାହ୍ନବୀ ଧାରା
ରୂପସୀ ପ୍ରିୟା ମୋ ସେଇ ନଈଧାରେ
ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ପସରା ॥
ପରବତ ଶୋଭା ଅଟେ ମୋ ଗାଆଁର
ସତେକି ସରଗୁ ବଳି
ପାଖ ଚିଲିକାର ଶୋଭା ମନୋହର
ଉଡେ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଭଳି ॥

ପାଖ ତୋଟାମାଳ ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜ ବନ
ସତେକି ଲୁମ୍ବିନୀ ସମ
ଦେବୀ ଆଳୟରୁ ଶୁଭଇ ଆଳତୀ
ଅଟଇ ସରଗ ଧାମ ॥
ଭାଗବତ ଶୁଣେ ଜେଜମାଆ ମୋର 
ମାଆ ଜାଳେ ସଞ୍ଜବତୀ
ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ବସି ଆମେ 
ଦେଖୁଥାଉ ପୂଜା ନିତି ॥

ପୁନିଅଁ ପରବ କେତେ ପିଠାପଣା
ମହକେ ମୋ ଗାଆଁ ଦାଣ୍ଡ
ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ
ସଭିଏଁ ଏକାଠି ରୁଣ୍ଡ ॥
ମୋ ଗାଆଁ ପରି କିଏ ହେବ ସରି
ସତେକି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ
ଗାଆଁ ମୋର ମାଆ ଜୀବନର ସାହା
ବଞ୍ଚିଥିବି ଯେତେଦିନ ॥

No comments:

Post a Comment

Please can you let me know if you have any inputs, comments, and concern? I look forward to hearing from you.

Instagram Live