କଳ୍ପନାର ପ୍ରେମକଳ୍ପ

ଶ୍ରାବଣ ରାତିରେ ବିଜନ ବେଳାରେ
ମୋ ହୃଦୟ ପରିଧିରେ
ପ୍ରୀତିର ସ୍ପନ୍ଦନେ ପ୍ରେମ ଗୁଞ୍ଜରଣେ
ସାଜି ଶିଳ୍ପୀ ମଉନରେ ॥

ଗଢିଥିଲି ତୁମ ପ୍ରେମକଳ୍ପଟିଏ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ଅପରୂପ
ଆଙ୍କିଥିଲି କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର
ମନଲୋଭା ମୁକ୍ତାଶିଳ୍ପ ॥

ଭାବିତ ନଥିଲି ପାଲଟିବ ବୋଲି
କଳ୍ପନାର ଇତିହାସ
ପାନ୍ଥଶାଳା ମୁଁ ବସି ପଥଧାରେ
ଚାହିଁଅଛି ତୁମ ପଥ ॥

ଫେରିବ ଶ୍ରାବଣ ଫେରିବ ସେ ରାତି
ମନରେ ହଜାରେ ଆଶା
ସପନେ ହଜିଛି ପ୍ରୀତିର ଫଗୁଣେ
ହୃଦୟେ କୋଟିଏ ନିଶା ॥


No comments:

Post a Comment

Please can you let me know if you have any inputs, comments, and concern? I look forward to hearing from you.

Instagram Live