ସ୍ଵାଭିମାନୀ ମଣିଷଟିଏ

ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସୈନିକଟିଏ ମୁଁ
ଚାଲିବା ଶିଖିଛି ଏକା, ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି ଏକା
କେବଳ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ  ॥

ଆସିଛି ଅନେକ ବାଧା ଏ ଜୀବନ ଚଲାପଥେ
ସହିଛି ସବୁ, ପ୍ରତିହତ କରିଛି ସବୁ
ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ନେଇ ମୋ ସାଥେ ॥

ଭାଙ୍ଗି ପଡିନି ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ
ଆସିଛି କେତେ  ବିଦ୍ରୂପ ଉପହାସ
କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେ ବିସ୍ମୃତ ମୋ ସହନଶୀଳତାରେ ॥

No comments:

Post a Comment

Please can you let me know if you have any inputs, comments, and concern? I look forward to hearing from you.

Instagram Live