କବିତା - ଅନୁତାପ

ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା
ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ଧଉଳି ପାହାଡ
ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା
ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି
କୂଢ କୂଢ ଶବମାନଙ୍କର ଭିଡ ॥

ଉତ୍ତର ଦିଅ ଚଣ୍ଡାଶୋକ
ଏହା କଣ ରାଜାର ବିଜୟ ?
ଫେରେଇ ପାରିବକି ତୁମେ
ପୁତ୍ରହରା ମାଆ'କୁ ତା ପୁଅ,
ପିତୃହରା ପୁତ୍ରକୁ ତା ବାପର ପରିଚୟ ??

ନିର୍ବାକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ
ରାଜତନ୍ତ୍ରର କଳଙ୍କିତ ଦାୟାଦ,
ଧର୍ମାଶୋକଙ୍କ ଅନୁତାପ ଅଶ୍ରୁରେ
ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହୃଦୟରେ
ହେଉଥିଲା ପଶ୍ଚାତାପର ଖଡ୍ଗବିଦ୍ଧ ॥

ରଚନା - ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଦୂରଭାଷ - ୯୮୬୧୬୧୬୧୨୬

No comments:

Post a Comment

Please can you let me know if you have any inputs, comments, and concern? I look forward to hearing from you.

Instagram Live